Tänk om det fanns en motiverande och lättförståelig ”må bra”-bok
i personlig utveckling som gjorde livet enklare, lite rikare
och lite roligare.

NU FINNS DEN!

jumper-ai copy

Livet är en upplevelse, nämligen din egen.

Hur du väljer att tolka ditt liv är helt avgörande för den upplevelse du får och därmed hur du ser på ditt liv.
Men ibland kan det vara svårt att veta hur man ska göra eller hur man ska tänka för att uppnå förändring. ”Hävstångseffekten” ger dig nycklarna till detta. Genom 10 så kallade hävstänger, baserade på tusenårig kunskap kring hur vi kan styra våra tankar och känslor, kan vi designa våra liv precis som vi vill ha dem. I denna bok får du de enkla knepen, men också inspirationen och motivationen till att berika ditt liv.

SAGT OM BOKEN

quote-arrow

BOKEN GAV MIG NYTT BRÄNSLE

“Många har skrivit mycket på temat personlig utveckling men Niklas har lyckats väl att sätta fingret på det väsentliga, utvecklar en spännande modell och konkreta verktyg för framgång. Detta förmedlar han med personlig touch och humor. Niklas bok gav mig nytt bränsle och nya perspektiv och idéer.”

- Pär Schröder

quote-arrow-right

ÄNTLIGEN FICK JAG IHOP HELHETEN

“Äntligen fick jag ihop helheten! Hävstångseffekten guidade mig på ett
enkelt sätt fram till hur kopplingen mellan vision och mission måste funka.”

- Jens Tyrén

quote-arrow

MAN KÄNNER DIREKT “DET HÄR ÄR BRA!”

“Hävstångseffekten är i sitt upplägg väldigt bred och täcker in mycket som berör mig som chef, kollega och medmänniska. Man känner direkt “Det här är bra”. […] Jag rekommenderar med glädje andra att läsa Niklas bok.”

- Sten Wallin

quote-arrow-right

JAG ANVÄNDER BOKEN FÖR ATT FÅ ETT LÄTTARE OCH BÄTTRE LIV

“Hävstångseffekten är en bok med flera bottnar. Jag har läst den som en trevlig, upplyftande, lättläst roman och som en jobbig krävande bok där jag fått lov att arbeta med mig själv. Jag använder verkligen boken som en hävstång och ser till att få ett lättare och bättre liv.”

- Eva Eriksson Soleimani

button

HUR BOKEN ÄR ORGANISERAD

Boken är organiserad i 10 kapitel – så kallade ”hävstänger” som är enkla redskap för att få ut mer effekt med mindre insats. Genomgående får du inspiration genom kunskap och berättelser, men du kommer också att utmanas genom en mängd praktiska övningar som hjälper dig att berika ditt liv. Bland annat genom ditt ”livshjul” och dina ”livsroller”.

bike

DE 10 HÄVSTÄNGERNA

Kraften

1. KRAFTEN
Hur du fokuserar din kraft och når dina mål

Vi är jägare. Ända sedan vi ställde oss upp på savannen för 200.000 år sedan har vi jagat. Med ögon som är framåtriktade (jägare) istället för på sidan (jagade) är det inte konstigt att vi är vana att sätta mål, och nå dem. Men ibland glömmer vi att vi drivs av att nå mål och tappar istället fokus. Det finns dock hjälp. Genom att använda ett inre system, ett slags inre GPS som omedvetet hjälper oss hitta nya vägar till målet programmerar vi hjärnan att visualisera våra mål, precis som duktiga idrottare. Ett av de första stegen är att använda oss av lusten; det vi brinner för och tycker är roligt. Genom att använda just lusten stimulerar vi våra synapser – hjärnans kommunikationsstrateger – så att de skapar nya kopplingar och får oss att må bättre.

Det här kapitlet kommer hjälpa dig att hitta din lust, göra en plan med målsättningar för ditt liv och visa vägen till ett rikare liv.

Källan

2. KÄLLAN
Hur du låter dig styras
och förenklar ditt liv

Vi lever alla i två världar – den yttre och den inre. Den yttre världen är allt som finns omkring oss, allt vi ser upplever och agerar i. Vanligtvis benämner vi denna värld som ”verkligheten”. Problemet med verkligheten är att den är svår att styra, vilket är något vi tenderar att försöka göra för att passa våra syften bättre. Det finns däremot en annan värld som är mycket viktigare än omvärlden, nämligen din egen, den inre, och där har du en stor möjlighet till påverkan.

I detta kapitel kommer du att få en enkel beskrivning av hur hjärnan fungerar, förklaringar till varför du agerar som du gör, hur ditt undermedvetna styr dig, hur du kan påverka ditt undermedvetna till att arbeta för dig och hur du förändra beteenden hos dig själv och andra. Vi diskuterar dessutom meningen med livet och hur dina behov styr dig.

Balans på cykel

3. BALANSEN
Hur du balanserar ditt liv

Balans är det mest naturliga i livet. Dag och Natt, Yin och Yang, Smärta och Njutning, Man och Kvinna. Det finns balans i nästan allt som hör livet till; från balansen i naturen, till balansen i en relation, till den perfekta balansen mellan mat och dryck. Med uttryck som “han är i obalans” eller “jag måste få balans i livet” är det tydligt att vi strävar efter just detta. Balans är för oss människor synonymt med välmående och skapar det lugn vi så ofta eftersträvar.

I detta kapitel hjälper vi dig göra ett balanstest genom att gradera dina livskategorier och kartlägga dina livsroller – hur ser ditt liv ut på dess olika områden och olika roller? Genom detta test kan du enklare se vad du bör förändra och vilka krafter du kan utnyttja för att utvecklas, få minskad stress och må bättre.

Familjen

4. FAMILJEN
Hur du lär dig av andra och
bygger ditt drömteam

Studier av lycka visar att de som är lyckligast är personer som går utanför sina egna behov och som kan ge av sig själv till andra. Det är egentligen inte så konstigt, som flockdjur gillar vi att vara tillsammans och göra saker för varandra. Vi är 7 miljarder människor på jorden och likheten mellan oss människor är stor; 99,9% i arvsmassan visar forskningen. Även om det finns stora olikheter i våra beteenden, bakgrund, ekonomi, kultur och social status är likheten därmed större än olikheten. Detta innebär att vi kan lära oss mycket av varandra, om vi vill. Genom att studera andra människors beteenden kan vi lära oss en hel del om våra egna.

Kapitlet belyser exempelvis vikten av att vårda sitt nätverk, hur du ger och tar emot konstruktiv feedback, hur du finner recept för framgång och hur du genom att modellera och imitera de stora, kan bli bättre och lyckligare snabbare.

Tanken

5. TANKEN
Hur du styr tankar och tolkar känslor

Vad du gör och hur du beter dig styrs av två saker: dina tankar kring och dina känslor om det du gör. Om du exempelvis skall hålla ett föredrag och känner dig stressad för detta är det baserat på din inre dialog: ”usch det här kommer att bli jobbigt” eller ”de kommer säkert inte tycka om vad jag kommer att säga”. Genom att förstå vad dessa tankar och känslor kommer från och vilka ingredienser de innehåller kan du styra tanken och känslan och få ut mer av ditt liv. Visste du till exempel att du kraftigt kan ändra en känsla endast genom att använda kroppen annorlunda?

I det här kapitlet ger vi dig exempel på hur du skiljer på tanke och verklighet för att styra dina tankar och därmed må bättre. Du lär dig också hur du kan vända rädslor till din fördel för att nå framgång.

communicate

6. KOMMUNIKATIONEN
Hur du blir en mästerkommunikatör och lär dig det hemliga språket

“Kommunicera” betyder: “att dela”. De flesta av oss kommunicerar dock väldigt dåligt, istället informerar vi mycket. För att bli en mästerkommunikatör och uppnå samförstånd måste vi utgå från den andra personens värld vilken vi måste förstå på djupet. De bästa kommunikatörerna agerar därför som privatdetektiver som kliver in i den värld som den de talar med befinner sig i och använder nyfikenheten för att förstå: lyssnar,tittar och lär. När du börjar lära dig att lyssna på olika nivåer av vad en individ kommunicerar, förstår hur du kan läsa av, tolka och använda kroppsspråk och inser att 80% av din kommunikation inte är orden du säger, utan hur du säger det – ja då börjar du kommunicera som mästarna! Allt detta går att lära sig, vilket är vad vi inspirerar dig göra i detta kapitel.

Vi ger dig även verktyg för att kartlägga ditt personliga varumärke för att få förståelse kring vad du kommunicerar om dig själv och vad som kan förändras.

question

7. FRÅGORNA
Hur du blir mer spännande, får bättre relationer och säljer in bättre budskap

Det bästa kommunikationsverktyget som finns är frågor. Men det är inte allt; det är frågor som styrt all utveckling i världen, som i grunden utgör de flesta av våra tankar och är en viktig del i att förstå och skapa goda relationer med andra människor. Problemet är dock ofta att frågorna vi ställer är av för dålig kvalitet. Vi behöver inse vilka typer av frågor vi bör ställa, i vilka sammanhang och på vilket sätt, för att få bättre kommunikation och nå bättre resultat. Det finns t.ex. frågetyper som stimulerar hjärnan till kreativitet istället för att fastna i ältande. Rätt typ av frågor kan också vända frustrationer och problem till möjligheter som utvecklar dig och ditt liv.

Andra perspektiv

8. PERSPEKTIVEN
Hur du blir lyckligare, lugnare och mer kreativ

Genom att ändra perspektiv kan vi förstå andra bättre, jobba mindre, tjäna mer, stressa mindre, må bättre och tycka livet har mer att ge. Intressant, eller hur? Exempelvis rikedom handlar i de flesta fall om just perspektiv. Hur rik är du i jämförelse med de andra 7 miljarder människor som befolkar denna jord?

Nya perspektiv i avseendet “lateralt tänkande”, ett sätt att tänka mer holistiskt och bryta invanda mönster, stimulerar din kreativitet och utveckling. Kapitlet visar dig hur du genom att utnyttja människans oerhörda förmåga att se saker i olika perspektiv får ett hjälpmedel i att göra ditt liv bättre och enklare uppnå förändring.

rikedom

9. RIKEDOM
Hur du får ett rikare liv

Pengar är egentligen aldrig intressant – det är vad som kan göras med pengar som är det intressanta. Ur en filosofisk synvinkel är pengar en känsla, eller åtminstone förknippat med en mängd känslor. Det betyder också att den känsla du får av att göra saker som kostar pengar, eller köpa grejer är din egen tolkning och kan därmed styras eller förändras. Vi har dock idag ett mycket traditionellt sätt att se på rikedom och de flesta av oss går i fällan. Jobbar mycket för att tjäna pengar, för att må bra. Men mår vi verkligen bättre? Vem har bestämt att vi skall arbeta 8 timmar om dagen för att kunna överleva? Det största hindret för att nå dina ekonomiska drömmars mål är faktiskt du själv och de begränsningar du sätter.

I detta kapitel ger vi dig möjlighet att reflektera kring vilka associationer du har kring pengar och hur du hittar din rikedom i annat än det som är monetärt. Vi avslöjar också konkreta tips på hur du faktiskt kan tjäna pengar genom att låta dina “pengar tjäna dig” och upphäva dina inre begränsningar.

runner

10. HÄLSAN
Hur du väcker atleten inom dig och
mår som en prins

Om vi inte har hälsan påverkar det hela vårt liv och vi kan ha svårt att njuta av fördelarna och de andra hävstängerna i boken. Sanningen är dessutom att den enda som kan se till att du är hälsosam och har ett rikt liv, är du själv. Du kan i de flesta avseenden styra hur du mår, både mentalt och fysiskt. Exempelvis vet många att ”de borde” träna mer, äta bättre och agera för att vara mer i balans. Dock intalar de sig att det är för svårt, jobbigt och tråkigt. Men det behöver inte vara så; det handlar om hur du gör det.

I detta avsnitt får du tips och trix, inte bara för vad du borde göra, utan snarare hur du kan göra “måstena” smartare så att det t.o.m. känns roligare! Visste du till exempel att 80% av din förbränning sker genom att bara leva utan att göra någonting? 10% är den så kallade termiska effekten och uppstår som en förbränning av att du äter och resten påverkar du med träning. Sluta alltså tänka på att du måste springa 30 minuter för att bli av med en macka. Det kan göra vem som helst deprimerad…

TILL SIST…

Om du använder bokens tips och hävstänger fullt ut kommer du att utvecklas och få ett mer balanserat, hälsosamt liv, är mindre stressad och därmed också må bättre – ett rikare liv helt enkelt!

button

 

SE FILMERNA OM BOKEN

 

Top